kozota, Đường CN1, KCN Từ Liêm, Hà Nội

kienle2004@gmail.com

Chuyên gia tư vấn


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Giúp phân biệt và sử dụng giấy in nhiệt?
Hỏi bởi: Bùi Quỳnh
Đăng ngày: 08-01-2016 10:00

Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như

Trả lời:
Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như… Xem thêm

Hỏi về kỹ thuật in?
Hỏi bởi: Trần Minh
Đăng ngày: 08-01-2016 09:59

Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như

Trả lời:
Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như… Xem thêm

Xin tư vấn về mua giấy in phù hợp?
Hỏi bởi: Hoàng
Đăng ngày: 08-01-2016 09:58

Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như

Trả lời:
Khái niệm giấy in nhiệt Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và hiển thị những gì cần in như… Xem thêm
KOZOTA
Danh Mục