kozota, Đường CN1, KCN Từ Liêm, Hà Nội

kienle2004@gmail.com

Thông tư thuế

Công văn 55901/TC QLAC cục thuế tp hà nội về thay đổi mẫu số

nội dung công văn giải đáp thắc mắc về ký hiệu mẫu số trên hóa đơn trong quá trình thực thi của công tư 39 còn vướng mắc, nội dung công văn 55901 như sau: Nội dung công văn 55901/TC QLAC cục thuế tp

Đọc thêm >

Công văn 1412 về hóa đơn xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1412/TCT-CS V/v: sử dụng hóa đơn xuất khẩu Hà Nội, ngày 25

Đọc thêm >

Công văn Số: 1839/TCT-CS bổ xung thông tư 39

giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Đọc thêm >

Công văn Số: 767 /TCT – CS tháng 3 năm 2015

giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn         BỘ TÀI CHÍNH    TỔNG CỤC THUẾ               ___________ Số:

Đọc thêm >

Thông tư Số: 153/2010/TT-BTC năm 2010

Quy định thông tư Số: 153/2010/TT-BTC về số liên trên hóa đơn, quy định đặt tên Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Đọc thêm >

Thông tư Số: 10/2014/TT-BTC tháng 1 năm 2014

nội dung thông tư quy định về sử phạt hành chính hóa đơn GTGT BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Đọc thêm >

Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC về in hóa đơn – tháng 3/2014

   BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2014/TT-BTC               Hà Nội, ngày   31  tháng  3   năm 2014       THÔNG

Đọc thêm >

Thông tư Số: 64/2013/TT-BTC năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI

Đọc thêm >

KOZOTA
Danh Mục