kozota, Đường CN1, KCN Từ Liêm, Hà Nội

kienle2004@gmail.com

Bổ xung mức phạt hóa đơn theo từng nghị định

Bổ xung mức phạt hóa đơn theo từng nghị định áp dụng cho doanh nghiệp đặt in hóa đơn GTGT và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT sẽ bị sử phạt nếu vi phạm

Bổ xung mức phạt hóa đơn theo từng nghị định

Bổ xung mức phạt hóa đơn theo từng nghị định, Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP. kozota.com lập bảng tóm tắt và so sánh mức phạt hóa đơn theo từng nghị định như sau (dòng chữ đỏ là những điểm mới của nghị định 49). Lưu ý mức xử phạt theo NĐ 109 vẫn còn hiệu lực nếu những dòng sau để trống ở cột NĐ49.

kozota-kien

Bình luận bài viết

KOZOTA
Danh Mục